Home
Klantenservice
Onze organisatie
Particulier
Zakelijk
Financieringen
Schade...Wat nu?
Nieuws
Contact
Mijn Polissen
SCHADE...WAT NU?

Help! Ik heb met SPOED hulp nodig i.v.m. een schade
 
Het kan voorkomen dat u buiten kantooruren of in het weekend met spoed hulp nodig heeft bij:

  • een autoschade;
  • brand;
  • waterschade;
  • reisschade in het buitenland;

Neemt u kontakt op met ons kantoor telefoonnr.  073-523 09 23 en spreekt u duidelijk uw naam en telefoonnummer in op het antwoordapparaat. Het antwoordapparaat vermeldt tevens het telefoon- nummer van de persoon die u te woord kan staan.

Bij schade tijdens uw reis in het buitenland neemt u altijd kontakt op met de ANWB Alarmcentrale. Deze alarmcentrale is 7 dagen per week 24 uur per dag voor u bereikbaar. Of u neemt contact op met de alarmcentrale van uw verzekeraard. Het telefoonnummer van de alarmcentrale van uw verzekeraar vindt u op uw groene kaart of reispolis.

U kunt altijd contact opnemen met de ANWB Alarmcentrale in Den Haag, tel -31 - (0)70 - 314 14 14.

 

Help! Ik heb ruitschade

Autoruitschade Service
Is uw autoruit stuk? Als u een Beperkt- of Volledige Cascoverzekering bij ons heeft dan wordt dit snel en goedkoop - of zelfs gratis - opgelost. Bij schade belt u ons op 073-523 09 23. Wij verwijzen u dan door naar de firma Carglass.

Ook is het nu mogelijk om uw schade online bij Carglass te melden. Het online melden van uw ruitschade is geheel vrijblijvend. En van de medewerkers van Carglass neemt contact met u op om alles verder te af te stemmen. Telefonisch contact met Carglass kan natuurlijk ook op 0800-0406.

Carglass kent een 24-uurs service en herstelt en vervangt in heel Nederland en ook in een groot aantal andere Europese landen. Op vertoon van uw groene kaart kunt u gratis uw chassisnummer of kenteken in uw ruiten laten graveren om de kans op diefstal van uw auto te verkleinen.

Gratis ster-reparatie
Ster in de voorruit? Laat deze zo snel mogelijk herstellen, want hoe sneller de reparatie, hoe beter het resultaat. Bij Carglass wordt deze reparatie gratis voor u uitgevoerd. U hoeft dus ook geen eigen risico te betalen.

Vervanging
Als uw ruit niet te repareren is, wordt de ruit vervangen. Carglass heeft ruiten van alle merken in voorraad. Bij vervanging door Carglass krijgt u bij ons een korting op het eigen risico van 68,00.

Geen rompslomp
Uw verzekeraar rekent rechtstreeks af met Carglass. Alleen bij vervanging van een ruit betaalt u zelf het eigen risico. (en/of de verschuldigde BTW voor bedrijven) Als het moet, bent u binnen enkele uren weer onderweg. Het is ook mogelijk gebruik te maken van de mobiele service, die bij u thuis of op het werk langs kan komen.


Help! Ik heb (andere) schade
 
Voor het melden van alle soorten schade, maar niet van schade waarbij een motorvoertuig betrokken is, heeft u een algemeen schadeformulier nodig (dit formulier heeft u ontvangen bij uw polis).

Ben u het schadeformulier kwijt of heeft u er direct n nodig dan kunt u door middel van onderstaande link een schadeformulier downloaden.

 schadeformulier algemeen (PDF; 2,7Mb)

Dit formulier kan gebruikt worden voor het melden van schade die u zelf heeft geleden en voor het melden van een schade die is veroorzaakt door uzelf of door een ander (mens of dier) waarvoor u verantwoordelijk bent en waarvoor u aansprakelijk bent gesteld.

Het is van groot belang om in alle gevallen alle stukken mee te sturen die op deze schadeaangifte betrekking hebben, zoals correspondentie, originele rekeningen of aankoopnota's, offertes voor herstel, foto's van het beschadigde artikel of van het vermiste voorwerp, etc.. Verzamel deze bewijsstukken zo snel mogelijk.

U dient aan te geven of u elders tegen (een gedeelte van) deze schade bent verzekerd. Dat kan zich bijvoorbeeld voordoen bij het doen van een beroep op uw reisverzekering. Dan kunnen er zaken zijn die onder de dekking van een ziektekostenverzekering of een kostbaarhedenverzekering vallen. Bij een beroep op een inboedelverzekering kan het bijvoorbeeld zo zijn dat voor een gedeelte van de inboedel een kostbaarhedenverzekering is afgesloten of dat een gedeelte van uw inboedel nog bij een andere verzekeringsmaatschappij is verzekerd.

Vergeet niet uw handtekening te zetten. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de juiste beantwoording van de vragen, ook al vult een ander het formulier voor u in (indien u dit wenst, helpen wij u bij het invullen van uw schadeformulier). Uw handtekening is van groot belang. U verklaart met de ondertekening van het formulier dat het formulier naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid is ingevuld.


Help! Ik heb auto schade (dader bekend)
 
Het Europese schadeformulier (dat is het formulier voor autoschade; u ontvangt deze altijd bij uw polis) kan moet gebruikt voor het melden van schade waarbij n of meer voertuigen zijn betrokken.

Ben u het schadeformulier kwijt of heeft u er direct n nodig dan kunt u door middel van onderstaande link een schadeformulier downloaden.

 schadeformulier auto (PDF; 3,6Mb)

Uiteraard kunt u ook kontakt met ons opnemen zodat wij een Europees Schadeformulier per post kunnen doen toekomen.

Vul dit formulier zo spoedig mogelijk na het ongeval in (ook de achterzijde), vooral als het gaat om een schade met een schuldige tegenpartij. Hoe langer u wacht, hoe langer een tegenpartij de kans heeft om zich te bedenken. Dit kan betekenen dat een tegenpartij (achteraf, verlies no-claim!, geen verhaal van uw schade) kan weigeren het schadeformulier te ondertekenen. (komt helaas zeer regelmatig voor)
                                                                                  
Het is van groot belang om alle stukken mee te sturen die op deze schadeaangifte betrekking hebben, zoals een eventueel proces-verbaal, correspondentie, getuigenverklaringen, originele rekeningen of aankoopnota's, offertes voor herstel, foto's van de schade of van de plaats van het voorval, etc.. Verzamel alle bewijsstukken zo snel mogelijk. Met name als het gaat om de verklaring van een getuige is het noodzakelijk dat deze zo snel mogelijk op papier gezet wordt. Hoe langer het duurt, hoe minder gedetailleerd men zich gebeurtenissen zal herinneren.  Vergeet niet uw handtekening te zetten.

U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de juiste beantwoording van de vragen, ook al vult een ander het formulier voor u in (indien u dit wenst, helpen wij u bij het invullen van uw schadeformulier). Uw handtekening is van groot belang. U verklaart met de ondertekening van het formulier dat het formulier naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid is ingevuld.
Documenten welke betrekking kunnen hebben op een autoschade

  schadeformulier auto (PDF; 3,6Mb)
 getuigeverklaring


 
Help! Ik heb auto schade (dader onbekend)
 
Het kan jammer genoeg gebeuren: u wordt aangereden door een motorvoertuig en daardoor heeft u schade. U kunt hierbij denken aan:

  • de dader is gevlogen;
  • een voertuig welke niet is verzekerd;
  • een auto welke is gestolen;
  • een verzekeraar failliet is;

In zulke gevallen kunt u een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer.
Wel kent het Waarborgfonds een aantal spelregels om voor een schadevergoeding in aanmerking te komen.
Het Waarborgfonds Motorverkeer heeft hiervoor een informatie set samengesteld welke u door middel van onderstaande links kunt downloaden:

 verzoek tot schadevergoeding
 getuigeverklaring
 brochure Waarborgfonds Motorverkeer

Indien u van mening bent dat u een beroep kunt doen op het Waarborgfonds dan verzoeken wij u bovengenoemde documenten ingevuld en ondertekend samen met het Europees Schadeformulier aan ons toe te sturen.
Wij zullen voor verdere behandeling zorgdragen.


 
Wat doen wij verder voor u?
 
Schadebehandeling vraagt om duidelijke taal. Daarom informeren wij u over de behandelingsprocedure. Ook kunt u hier lezen wat u van de verzekeraar en van ons als uw belangenbehartiger mag verwachten en wat de verzekeraar tijdens de procedure van u verwacht.

U sluit een verzekering omdat u wilt dat uw schade gedekt is bij onzekere voorvallen. Schadebehandeling is dan ook in feite de essentie van het verzekeringsproduct, omdat dat het moment is waarop u kunt meten of het product aan uw verwachtingen beantwoordt. U beoordeelt de verzekeraar op de kwaliteit van zijn dienstverlening. En dat doet u uiteraard bij ons ook. Want ook wij bieden immers een product, nl. onze dienstverlening, aan. En een kritische houding t.o.v. de verzekeraar en uw tussenpersoon is uw goed recht.

Van ons als uw assurantietussenpersoon mag u een actieve rol verwachten bij uw schadebehandeling. Dat is ons sterke punt en daarvoor is de kennis en vakkundigheid bij ons in huis. Wij zullen u zoveel mogelijk werk uit handen nemen en u begeleiden gedurende de periode van afwikkeling van uw schade. Als uw vakbekwame zaakwaarnemer treden wij op als degene die de verzekeraar controleert, aanvult en zo nodig corrigeert. Ook informeren wij u, wij houden u op de hoogte van de stand van zaken en adviseren u omtrent te ondernemen stappen.

 
 
Heerendonklaan 209   5223 ZZ   's-Hertogenbosch
Tel: 073-523 09 23 Fax: 073-523 09 24 E-mail: pallas@hetnet.nl