Home
Klantenservice
Onze organisatie
Kwaliteit
Vacatures
Routebeschrijving
Disclaimer
Particulier
Zakelijk
Financieringen
Schade...Wat nu?
Nieuws
Contact
Mijn Polissen
ONZE ORGANISATIE
De op deze website getoonde informatie wordt met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze website.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen tarieven, kostenberekeningen of overige calculaties.

Op deze website afgebeelde gegevens, waaronder bijvoorbeeld: teksten, grafisch materiaal en logo's, zijn alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan informatie van deze site te vermenigvuldigen of te verspreiden.

Bij elk product dat u aanschaft naar aanleiding van gebruikmaking van de site dient u de geboden informatie te verifiŽren aan de hand van stukken welke door maatschappijen ter beschikking gesteld worden. Gebruikmaking van de geboden informatie op de site is voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

U kunt op deze site links aantreffen naar sites van derden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.

Wij, elke aan ons gelieerde rechtspersoon en de auteurs van de publicaties op deze website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot verlies of schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze site.

Het gebruik van deze site is voor eigen risico. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid van de hand wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website

 
 
Heerendonklaan 209   5223 ZZ   's-Hertogenbosch
Tel: 073-523 09 23 Fax: 073-523 09 24 E-mail: pallas@hetnet.nl