Home
Klantenservice
Onze organisatie
Particulier
Zakelijk
Aansprakelijkheid
Brandverzekering
Vervoer/Transport
õõ Overig
Financieringen
Schade...Wat nu?
Nieuws
Contact
Mijn Polissen
OVERIG

Overige producten 

Als ondernemer wordt u met zeer uiteenlopende zaken geconfronteerd. Zaken waardoor de uitspraak 'ondernemen is risico nemen' realiteit wordt en die dus om een doordacht management vragen. Denkt u maar aan het uitvallen van uw kostbare machine door een bedieningsfout. Of aan het wellicht niet zo wenselijke betalingsgedrag van uw actuele of toekomstige opdrachtgevers. Ook een geschil met een van uw werknemers kan aanzienlijke kosten aan bijvoorbeeld juridische bijstand met zich brengen. En dan zijn er naast al die risico's ook nog ingrijpende vraagstukken met betrekking tot financiering die u van tijd tot tijd verantwoord moet oplossen.

De Pallas Financieel Advies biedt u specifieke verzekeringen waarmee u uw onderneming kunt beschermen tegen uiteenlopende financiŽle risico's. Een greep uit het aanbod (let wel: er zijn ook aanvullende verzekeringen voor specifieke branches):

 • Computer- en elektronicaverzekering
 • Machinebreukverzekering
 • Bedrijfsrechtsbijstandverzekering
 • Bedrijfsfinancieringen
 • Geld- en fraudeverzekering

Computer- en elektronicaverzekering
 
De situatie
Elektronica is vandaag de dag niet meer weg te denken uit het dagelijks (bedrijfs)leven. Uw computersysteem, eventuele toegangscontrole besturingssystemen, tijdsregistratie, inbraak- en telecominstallatie, kopieerapparaten en faxen: het zijn allemaal voorbeelden van elektronica die u als ondernemer niet meer kunt missen. Op zich prima, want ze maken het bedrijfsleven van nu een stuk gemakkelijker. Maar zelfs een kleine beschadiging is vaak al voldoende om enorm hoge kostenposten te veroorzaken. Is het niet door vervanging of reparatie, dan wel aan arbeidsloon.

De oplossing
De Computer- en elektronicaverzekering vergoedt de kosten, van vervanging of reparatie van uw apparatuur en/of software ten gevolge van beschadiging of totaal verlies. De verzekering geldt voor apparaten die in bedrijf zijn of bedrijfsklaar staan opgesteld.

De dekking
De Computer- en elektronicaverzekering dekt (al dan niet na uitbreiding van uw polis) onder meer:

 • Fouten in de bediening, ondeskundigheid of nalatigheid van personeel
 • Fouten in het materiaal of de constructie
 • Kortsluiting of inductie
 • Reconstructiekosten van verloren data
 • Extra kosten, bijvoorbeeld voor het tijdelijk huren van vervangende apparatuur, of de kosten bij het uitwijken naar elders.
 • Dekking tijdens transport en verblijf elders voor draagbare apparatuur

Meer informatie
Wilt u weten hoe u het te verzekeren bedrag vaststelt, of welke uitbreiding de verzekering voor uw onderneming wellicht nog adequater maakt? Onze adviseurs geven u hierbij graag advies. Desgewenst adviseren zij u tevens op het gebied van schadepreventie.
U kunt ons bereiken via het nummer 073-523 09 23 of via pallas@hetnet.nl .


Machinebreukverzekering
 
De situatie
Als uw onderneming actief is in een productieomgeving, zijn uw productieproces en uw machinepark (als de basis van uw productie) waarschijnlijk de belangrijkste bedrijfspeilers. U hebt er naar alle waarschijnlijkheid dan ook veel geld in geÔnvesteerd. Stilstand door ondeskundige bediening, of een mankement kan een ernstige verstoring van dat productieproces vormen. Een aanzienlijke financiŽle strop is dan makkelijk geleden. Maar ook schade aan uw imago is zeer denkbaar, omdat u niet op tijd kunt leveren.

De oplossing
De Machinebreukverzekering dekt schade aan uw machine(s) als er plotseling een onvoorzien 'onheil' optreedt. Het is een object-verzekering die geldt voor machines die in bedrijf zijn of die bedrijfsklaar staan opgesteld. Ook bij inspectie, reiniging, revisie, reparatie of verplaatsing binnen de omschreven terreinen is de verzekering van kracht.

De dekking
De Machinebreukverzekering dekt (al dan niet na uitbreiding van uw polis) onder meer schade als gevolg van:

 • Fouten in de bediening
 • Fouten in het materiaal of de constructie
 • Falen van smering of veiligheidsvoorziening
 • Materiaalmoeheid
 • Kortsluiting of inductie

De Machinebreukverzekering dekt niet schade als gevolg van:

 • Slijtage, corrosie, vervanging en/of herstel van uitsluitend losse onderdelen die bij normaal gebruik ook regelmatig worden vervangen
 • Schade door experimenten, overbelasting en beproeving die abnormale toestanden met zich meebrengen
 • Opzet door de verzekerde

Meer informatie
Aansluitend op deze verzekering kunt een machinebreukbedrijfsschadeverzekering sluiten. In dat geval wordt bij stilstand ten gevolge van een gedekt evenement de bedrijfsschade (bijvoorbeeld de achterblijvende bedrijfswinst, vaste lasten zoals salarissen en dergelijke, en noodzakelijk te maken kosten ter voorkoming of beperking van de bedrijfsschade) gedekt.

Wilt u weten hoe u het te verzekeren bedrag vaststelt? Onze adviseurs geven u hierbij graag advies. Desgewenst adviseren zij u tevens op het gebied van schadepreventie.
U kunt ons bereiken via het nummer 073-523 09 23 of via pallas@hetnet.nl .


Bedrijfsrechtsbijstandverzekering
 
De situatie
Bij de uitoefening van uw beroep of bedrijf loopt u altijd het risico schade te lijden door fouten of 'wandaden' van anderen. Zo kan het zijn dat de leverancier van uw productiemachine zijn garantieverplichting niet nakomt. Wellicht verwaarloost uw huisbaas het onderhoud aan uw bedrijfsgebouw waardoor u uw werkzaamheden niet goed kunt verrichten. Of u dient uw werknemer door te betalen omdat die arbeidsongeschikt is geworden door toedoen van een ander. In al dit soort gevallen wilt u de schade natuurlijk op de veroorzaker verhalen. Echter, als u uw rechten wilt laten gelden, moet u vaak wel verschillende rechtsterreinen overzien. En dat is niet eenvoudig.

De oplossing
De Bedrijfsrechtsbijstandverzekering biedt u het recht op juridische adviezen op een aantal van tevoren overeengekomen rechtsgebieden. In principe wordt die bijstand verstrekt door de verzekeraar, maar in bepaalde situaties kunt u tevens een beroep doen op een advocaat naar uw eigen keuze. Zo komt u optimaal beslagen ten ijs als uw onderneming bijvoorbeeld:

 • schade wil verhalen waarvoor een ander wettelijk aansprakelijk is
 • strafrechterlijk wordt vervolgd voor een niet opzettelijk begane
 • overtreding of misdrijf
 • arbeidsrechterlijke geschillen heeft met een werknemer
 • geschillen heeft over het toepassen van sociale wetten
 • geschillen heeft inzake burenrecht en erfdienstbaarheden
 • bezwaren wil indienen tegen beslissingen van de overheid (bijvoorbeeld inzake bouw- en hinderwetvergunningen, bestemmingsplannen en dergelijke)
 • geschillen heeft bij overeenkomsten in verband met het aankopen, opdragen dan wel afnemen van diensten

Meer informatie
Voor een aantal beroepsgroepen zijn speciale rechtsbijstandverzekeringen ontworpen, die op de betreffende branche zijn afgestemd.

De Bedrijfsrechtsbijstandverzekering is geen eenvoudige verzekering. Onze adviseurs zijn u graag behulpzaam bij het samenstellen van een op uw situatie afgestemde verzekering.
U kunt ons bereiken via het nummer 073-523 09 23 of via pallas@hetnet.nl .


Bedrijfsfinancieringen
 
De situatie
Wellicht ontstaat in uw onderneming op een dag de behoefte aan een andere bedrijfshuisvesting. Wat is dan beter voor uw bedrijf: kopen, bouwen of verbouwen? De uiteindelijke beslissing hangt vaak af van de vraag of u de financiering van het betreffende plan wel rond krijgt. Een vraagstuk dat niet bepaald gemakkelijk te beantwoorden is. Vooral niet omdat een verkeerde beslissing uitermate vťrstrekkende gevolgen kan hebben voor (de continuÔteit van) uw onderneming.

De oplossing
Bij Pallas Financieel Advies kunt u rekenen op objectief advies en concurrerende aanbiedingen als het gaat om Bedrijfsfinancieringen. Door onze ruime kennis en ervaring zijn wij namelijk in staat voor u de beste opties voor een passende financiering te destilleren uit de omvangrijke markt van financiers.

Meer informatie
Gezien het invloedrijke karakter van financieringen op uw bedrijfsvoering, is het aan te raden dat u zich op een deskundige, onafhankelijke manier laat adviseren over de diverse mogelijkheden. Onze financiŽle adviseurs zijn u graag van dienst, waarbij zij 'maatwerk' steeds hanteren als het kernbegrip. U kunt ons bereiken op het nummer 073-523 09 23 of via pallas@hetnet.nl .


Geld- en fraudeverzekering
 
Over geld:
In ieder bedrijf gaat meer of minder geld om. Contant geld, of geldswaardig papier zoals bijvoorbeeld cheques. Als het tot uw dagelijkse bedrijfsactiviteiten behoort om geld te ontvangen, te bewaren, te vervoeren, over- of af te dragen, dan loopt u grote risico's.

Over fraude:
Uit onderzoek is gebleken dat 75% van alle ondernemers wel eens geconfronteerd wordt met fraude. In slechts 13% van die gevallen kon de schade verhaald worden op de dader(s). Alle controlemaatregelen ten spijt zijn fraudeurs namelijk vaak in staat deze te omzeilen en om eventuele sporen uit te wissen. Ontdekking van fraude is dan ook veelal bij toeval. De financiŽle gevolgen van fraude komen rechtstreeks ten laste van het bedrijfsresultaat. Fraude is daarmee een serieuze bedreiging voor uw onderneming!

De oplossing
De Geld- en fraudeverzekering dekt vermogensschade als er geld van u verdwijnt of als u het slachtoffer wordt van fraudeurs. Zo raakt u in ieder geval geen twee keer gedupeerd.

De dekking
De Geld- en fraudeverzekering dekt (al dan niet na uitbreiding van de polis) onder meer:

 • Verlies van geld/geldswaarden door diefstal of gewelddadige beroving uit uw bedrijf
 • Aannemen van geld dat achteraf vals blijkt te zijn
 • Verlies en gewelddadige beroving tijdens persoonlijk geldswaardetransport
 • Gewelddadige beroving indien geld verblijft bij directie of bedrijfsleider thuis
 • Verlies door diefstal
 • Fraude door een werknemer
 • Fraude door derden
 • Brandkastinbraak
 • Goederenfraude
 • Vermogensschade van uw cliŽnt ten gevolge van fraude door uw werknemer
 • Kosten zoals rente, reconstructie data in computers, contractuele boetes, kosten van werkhervatting en bepaalde juridische kosten

De Geld- en fraudeverzekering dekt niet:

 • Fraude door de verzekerde 
 
 
Heerendonklaan 209   5223 ZZ   's-Hertogenbosch
Tel: 073-523 09 23 Fax: 073-523 09 24 E-mail: pallas@hetnet.nl