Home
Klantenservice
Onze organisatie
Particulier
Zakelijk
Aansprakelijkheid
Brandverzekering
›› Vervoer/Transport
Overig
Financieringen
Schade...Wat nu?
Nieuws
Contact
Mijn Polissen
VERVOER/TRANSPORT

Vervoer- en Transportverzekeringen
 
Onderweg zijn voor vakantie- of zakenreizen, goederen of mensen vervoeren, met veel of weinig zakelijke of privé-eigendommen op pad zijn. Hoe u en/of uw medewerkers de reis ook aanvaarden, u zult nooit gevrijwaard zijn van risico's. Altijd bestaat de kans dat u door eigen toedoen, of door acties van derden geconfronteerd wordt met materiële en immateriële schade. Een goede reis begint dan ook met het afdekken van de risico's die verlies of schade en ongeplande tussenstop tot gevolg kunnen hebben.

Bij Pallas Financieel Advies kunt u terecht voor alle producten op het gebied van vervoer- en transportverzekering. Een greep uit het aanbod:

 • Zakenreisverzekering (individueel en collectief)
 • Inzittendenverzekeringen (individueel en collectief)
 • Motorrijtuigenverzekering
 • Transportverzekering
 • Werkmaterieel

Zakenreisverzekering (individueel en collectief)
 
De situatie
Als u of uw medewerkers regelmatig voor zaken naar het buitenland moeten, kan het gebeuren dat de reis wordt verstoord door allerlei onvoorziene zaken. U kunt uw bagage bijvoorbeeld kwijtraken of beschadigen. Of een ongelukje krijgen, waardoor u te maken krijgt met medische kosten. Een goede reisverzekering kan dan niet alleen de financiële gevolgen verminderen, maar u tevens voor een heleboel administratieve rompslomp behoeden.

De oplossingen
Wij kunnen u onder meer de volgende verzekeringsproducten aanbevelen:

 1. Zakenreisverzekering
  Dit is een individuele doorlopende reisverzekering die de zekerheid biedt van een perfecte dekking en directe en actieve hulp van de alarmcentrale. Af te sluiten voor zowel zaken- als vakantiereizen naar het buitenland.
 2. Business Travel Insurance
  Dit is het ultieme maatwerk in collectieve zakenreisverzekeringen. Iedereen die namens uw bedrijf op zakenreis gaat, in één keer verzekerd. (Af te sluiten voor zowel zaken- als vakantiereizen naar het buitenland.)

De dekking
De Zakenreisverzekering biedt wereldwijde dekking gedurende het gehele jaar (al dan niet na uitbreiding van de polis) voor onder meer:

 • Buitengewone kosten, rechtsbijstand en huur van vervangend vervoer
 • Directe en actieve 24-uurs hulp via de alarmcentrale
 • Personal Service
 • Telecommunicatiekosten
 • Schade aan logiesverblijven
 • Ongevallen: kapitaaluitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit
 • Geneeskundige kosten: vergoedt de gemaakte medische kosten die de vergoeding van uw eigen ziektekostenverzekering of ziekenfonds te boven gaan.
 • Bagage, inclusief handelsgoederen, monstercollecties, computers, geld en geldswaarden
 • Autohulp: toezending van auto-onderdelen en repatriëring van de auto en bagage.

Voor de Business Travel Insurance gelden daarnaast (al dan niet na uitbreiding van de polis) onder meer de volgende extra's:

 • Dekking voor uw buitenlandse vestigingen binnen Europa.
 • Geen eigen risico.
 • Praktisch cardsysteem voor het gehele bedrijf.

Meer informatie
Wilt u meer details over deze verzekeringen, belt u dan gerust met één van onze medewerkers. Wij informeren u graag verder. U kunt ons bereiken via het nummer 073-523 09 23 of via pallas@hetnet.nl .


Inzittendenverzekeringen (individueel en collectief)
 
De situatie
Wanneer u of uw medewerker met de auto op pad gaat, kan het voorkomen dat er anderen meerijden. Bij een verkeersongeval kunnen ook de inzittenden schade lijden. Ongeacht de schuldvraag moet dan toch de schade vergoed worden.

De oplossingen
Wij kunnen u drie verzekeringsproducten aanbevelen:

Ongevallen Inzittenden
Garandeert een uitkering bij dood of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval dat de inzittende van de op de polis vermelde auto is overkomen.

SchadeVerzekering Inzittenden (SVI)
Vergoedt zowel de materiële schade als de gevolgschade die een inzittende van de op de polis vermelde auto lijdt als gevolg van een ongeval.

Collectieve SchadeVerzekering Inzittenden
Indien binnen uw onderneming dienstritten worden gemaakt door uw medewerkers, kunt u hiervoor een speciale verzekering voor dienstritten afsluiten. Let op: mogelijk is een uitkering van deze verzekering belast als inkomsten uit arbeid. U betaalt immers als werkgever de premie voor deze schadeverzekering terwijl de werknemer een zelfstandig claimrecht verkrijgt. Hier vindt u de verzekering waarmee u uw aansprakelijkheid als werkgever kunt afdekken.

De dekking
De Ongevallen Inzittenden en de Schadeverzekering Inzittenden.
Deze verzekeringen keren u als inzittende van een motorrijtuig uit, ongeacht wie schuldig is aan het ongeval. Wel geldt, dat het ongeval moet zijn voorgevallen met het op de polis vermelde motorvoertuig.

De Collectieve SchadeVerzekering Inzittenden
Deze biedt dekking voor álle inzittenden die voor u, als werkgever, met een willekeurig motorvoertuig onderweg zijn.

Meer informatie
Wilt u meer details over deze verzekeringen, belt u dan gerust met Pallas Financieel Advies. Wij informeren u graag verder. U kunt ons bereiken via het nummer 073-523 09 23 of via pallas@hetnet.nl


Motorrijtuigenverzekering
 
De situatie
Uw bedrijfsmatig gebruikte motorrijtuigen dienen goed verzekerd te zijn. Niet alleen door de verplichte WAM-dekking voor vergoeding van schade die aan een ander wordt toegebracht, maar (afhankelijk van uw verzekeringsbeleid) ook door een cascoverzekering voor de schade aan het eigen motorrijtuig.
Wij hebben de specifieke kennis en ervaring in huis om u een passende oplossing te bieden. Door goede inkoopkanalen kunnen wij u scherpe premies en goede condities bieden en zorgen voor een snelle en correcte afhandeling van een claim van uzelf of van derden.

De oplossing
Naast de (verplichte) WA-verzekering kunt u kiezen voor een volledige of beperkte cascoverzekering en aanvullende dekkingen zoals ongevallen inzittenden, schade inzittenden en/of rechtsbijstand.

De dekking
De volledige cascoverzekering vergoedt ondermeer schade ten gevolge van:

 • een van buiten komend onheil of ongeval, ook indien een eigen gebrek van het motorrijtuig de aanleiding heeft gevormd;
 • brand, ontploffing, blikseminslag en zelfontbranding;
 • kwaadwilligheid van derden en vandalisme;
 • diefstal.

De beperkte cascoverzekering vergoedt ondermeer de schade als gevolg van: brand, diefstal, ruitbreuk, storm en aanrijding met overstekend wild.

Meer informatie ?
Wilt u weten welke oplossing voor uw bedrijf het beste is? Neemt u dan contact op met één van onze adviseurs. U kunt ons bereiken via het nummer 073-523 09 23 of via pallas@hetnet.nl .


Transportverzekering 

De situatie
Als u goederen (van derden) vervoert of laat vervoeren, loopt u het risico dat er schade aan de lading ontstaat. Dit risico van schade kunt u afdekken door middel van een transportverzekering. Dekking is mogelijk in verschillende gradaties:

 • in geval van een aantal vooraf genoemde oorzaken
 • in geval van totaalverlies
 • 'all-risk'

Om te bepalen welke van deze dekkingen het best voor u is, is een aantal zaken relevant. Bijvoorbeeld: Kan het vóórkomen dat uw vervoerder geen schuld aan eventuele schade heeft, of dat zijn aansprakelijkheid beperkt is? Ofwel, draait u, geheel of deels, zelf voor de schade op? Bent u bij aankoop of verkoop van de goederen eigenaar van/ verantwoordelijk voor deze goederen? Doet u zelf het transport of wordt dit voor u gedaan.

De oplossing
Welke rol u ook vervult bij het transporteren van goederen en voor welke mate van dekking u ook kiest, wij bieden u met de Transportverzekering altijd een verzekeringsvorm op maat.

Meer informatie
Bij een 'all-risks'-transportverzekering is het bij een schade in principe alleen van belang dat u de hoogte van het schadebedrag aangeeft en dat u kunt aantonen dat de schade is voorgevallen tijdens het transport. Daarnaast moet de schade aantoonbaar een 'van buiten komende oorzaak' hebben.

Naast het transport zelf, kunt u het laad- en losrisico, of zelfs de tijdelijke opslag verzekeren. Belangrijk voordeel van deze goederendekking is, dat u tevens bent verzekerd tegen de kosten van averij-grosse en kosten ter voorkoming of vermindering van schade en opruimingskosten.

Als u zeker wilt weten welke dekking het best bij uw bedrijfssituatie past, vraagt u dan gerust om advies bij één van onze adviseur. Zij lopen dan samen met u de diverse mogelijkheden door. U kunt ons bereiken via het nummer 073-523 09 23 of via pallas@hetnet.nl .


Werkmaterieel
 
De situatie
In de wet is een verzekeringsplicht opgenomen voor "zich zelfstandig voortbewegend" materieel op de openbare weg. Het gaat hier om de wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM). Uw werkmaterieel moet daarom verzekerd worden volgens de WAM

Daarnaast kan het werkmaterieel uiteraard zelf ook beschadigd raken. Bij totaalverlies moet wellicht zelfs direct nieuw werkmaterieel worden aangeschaft. Kortom forse kosten, die voor u als ondernemer wellicht niet goed uitkomen.

De oplossing
Met de Werkmaterieelverzekering bent u verzekerd van een perfecte WAM-dekking. Bovendien kunt u er nieuw en/of kostbaar werkmaterieel mee verzekeren tegen schade. Deze zogeheten cascodekking, die de schade of het totaalverlies verzekert, kan op beperkte condities of uitgebreide condities. In dit laatste geval is zelfs de schade gedekt, die ontstaat uit 'eigen gebrek' van het object.

Meer informatie
Als u zeker wilt weten in welke vorm de materieelverzekering het best bij uw bedrijfssituatie past, vraagt u dan gerust om advies bij onze adviseurs. Zij lopen de diverse mogelijkheden graag samen met u door. U kunt ons bereiken via het nummer 073-523 09 23 of via pallas@hetnet.nl

 
 
Heerendonklaan 209   5223 ZZ   's-Hertogenbosch
Tel: 073-523 09 23 Fax: 073-523 09 24 E-mail: pallas@hetnet.nl