Home
Klantenservice
Onze organisatie
Particulier
Gezondheid
Hypotheken
Inkomen
Personen
Recreatie
Uitvaart
Verkeer
õõ Vermogen
Wonen
Zakelijk
Financieringen
Schade...Wat nu?
Nieuws
Contact
Mijn Polissen
VERMOGEN
Gouden Handdruk / Stamrecht
 
Eenmalige uitkering bij ontslag
Bij een voortijdige beŽindiging van uw arbeidscontract kan uw werkgever u een eenmalige vergoeding aanbieden. Dit is bedoeld om de financiŽle gevolgen van het ontslag enigszins te verzachten. U krijgt immers geen salaris meer, maar ontvangt een WW-uitkering. Deze is beduidend lager dan uw salaris en heeft slechts een beperkte looptijd.

Daarna kunt u nog in aanmerking komen voor een vervolguitkering, maar u moet er wel rekening mee houden dat deze gekort kan worden met het inkomen van uw partner.
Het is dus belangrijk om uw eenmalige uitkering goed te besteden. Bovendien is het zaak om dit fiscaal zo aantrekkelijk mogelijk te doen. De fiscus beschouwt uw eenmalige uitkering namelijk als inkomen uit arbeid. Hierover wordt inkomstenbelasting geheven volgens het progressieve schijventarief. Dit betekent in veel gevallen dat u meteen al zo'n 52% belasting moet afstaan. Om dit te voorkomen kunt u ervoor kiezen om uw eenmalige uitkering in een "stamrechtverzekering" onder te brengen.

Bestedingsvormen
Indien u ervoor kiest om de eenmalige uitkering ineens te ontvangen, bent u volkomen vrij in de besteding van dit bedrag. U moet dan eerst de belasting over uw uitkering voldoen en van het netto bedrag kunt u op vakantie gaan of een auto kopen. Het zou echter jammer zijn als u tot de ontdekking komt dat u van uw lagere inkomen, de WW-uitkering, niet rond kunt komen en dat uw mogelijke aanvulling, de eenmalige uitkering van uw werkgever, "op" is.

In plaats van een netto uitkering ineens, kunt u er ook voor kiezen om uw eenmalige uitkering om te zetten in een recht op periodieke uitkeringen. Het voordeel van zo'n stamrechtregeling is dat belastingheffing in eerste instantie achterwege blijft. Het totale bruto bedrag kan dus geÔnvesteerd worden in een stamrechtverzekering. Deze verzekering wordt op een door u te bepalen moment (dit kan ook meteen bij aanvang) omgezet in een direct ingaande lijfrente. Dit houdt in dat u tijdelijk of levenslang een periodieke uitkering ontvangt. Deze uitkeringen worden belast tegen het normale tarief. Omdat u op deze manier niet het totale bedrag in hetzelfde jaar ontvangt, zal de belastingheffing meestal lager uitvallen.

Kenmerkend voor een lijfrente is, dat de uitkering afhankelijk is van het leven. Dat wil zeggen dat bij overlijden de uitkering stopt. Men kan de lijfrente echter ook laten overgaan op een tweede leven, bijvoorbeeld dat van de partner. Hiermee bereikt men, dat de uitkering doorloopt, ook na het overlijden van de eerste verzekerde.

Conclusie
Bij de ontvangst van een eenmalige uitkering bij ontslag is een stamrechtverzekering een aantrekkelijke manier om dit geld goed en verstandig te besteden. Een goed advies is hierbij echter onontbeerlijk. Elk geval is immers anders. Indien u dat wenst kunt u geheel vrijblijvend een afspraak maken met ťťn van onze adviseurs.

Risicoverzekeringen
 
Bij overlijden komt meestal ook een einde aan het inkomen. Maar vaak is dat inkomen nog hard nodig. Om een hypotheek af te lossen of om de studie van de kinderen zeker te stellen. Voor het aflossen van een lening of voor meer financiŽle armslag van de nabestaanden. Een risicoverzekering keert uit bij overlijden van de verzekerde. De uitkering is belastingvrij.


Sparen
 
Kies nu voor de hoogste rente op uw spaarrekening zonder beperkende voorwaarden.
(rente 3,15% per jaar, peildatum 06/01/2006)

 


 
 
Heerendonklaan 209   5223 ZZ   's-Hertogenbosch
Tel: 073-523 09 23 Fax: 073-523 09 24 E-mail: pallas@hetnet.nl